Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo robiť keď sa napájanie často nezapne ani nevypne?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 18/08/2015

Čo robiť keď sa napájanie často nezapne ani nevypne?

 

 

cause Príčina

 

          ■ Ak sa často zapne alebo vypne napájanie, môže to byť spôsobené softwarovou alebo hardwarovou chybou.

 

 

how to fix Ako to vyriešiť?

 

           ■ Software
 
             - Väčšina z chýb môže byť spôsobená softwarom. Zariadenie Android je navrhnuté tak, aby se automaticky obnovovala energia, procesory
               nereagujú určitú dobu, aby ochránily systém.

             - Chyby pri používání widgetov alebo inštalovanie viacerých aplikacií (viac ako 20), môže spôsobovať zamŕzanie alebo vypínanie.

             - Pokiaľ príde k chybe po spustení aplikácie, odstránte aplikáciu. 
   

               * Ako odstrániť


                  [Menu] → [Nastavenia] → [Aplikácie] → [k stiahnutiu] → Odstrániť nainštalovanú aplikáciu

             - Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu softwaru. Pokiaľ nie, inovujte ho na LG Mobile webových stránkách.

             - Ak je batéria prehriata  (vyšší než 60 ℃), môžu sa telefóny vypnúť.
                Zatvorte všetky spustené programy a ďalšie na pozadí (automatická synchronizácia) a skúste to znovu po ochladnutí telefónu.

 

 

            ■ Hardware

 

             - Napájenie sa môže vypnúť kvôli odpojeniu medzi batériou a mobilným telefónom.
               Uvoľnené porty môžu byť príčinou vypnutia napájania.

               Očistite porty suchou handričkou alebo vyberte batériu a vložte ju späť. Zapnite a skontrolujte napájanie.


             

               Pád alebo voda môže tiež spôsobiť chybu napájania. Obraťte se na servisné stredisko a požiadajte o opravu.

             ※ Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo spôsobujú potiaže pri používaní telefónu, navštívte najbližšie servisné stredisko a vyžiadajte si servis.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500