Xem phương tiện truyền thông nội dung từ thiết bị di động của bạn trên TV của bạn Xem phương tiện truyền thông nội dung từ thiết bị di động của bạn trên TV của bạn

Smart Share

Xem phương tiện truyền thông nội dung từ thiết bị di động của bạn trên TV của bạn

Smart Share là gì?

 • Cấu hình yêu cầu để cài đặt chương trình Nero MediaHome 4 Essentials
  • Windows XP (Service pack 2 hoặc mới hơn), Windows Vista, Windows XP Media Center Edition 2005 (Service pack 2 hoặc mới hơn), Windows Server 2003 (Service pack 1 hoặc mới hơn)
  • Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise hoặc Ultimate (32- and 64-bit)
  • Windows Vista 64-bit (ứng dụng chạy ở chế độ 32-bit)
  • Windows 7 64-bit (ứng dụng chạy ở chế độ 32-bit)
  • Ổ cứng trống: hơn 200 MB
  • CPU: 1.2 GHz Intel Pentium III hoặc AMD Sempron™ 2200+
  • Bộ nhớ: trên 256 MB RAM
  • Đồ họa: trên 32 MB, độ phân giải từ 800 x 600 pixels và hỗ trợ màu 16-bit
  • Windows Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn
  • DirectX 9.0c revision 30 (August 2006) hoặc mới hơn
  • Kết nối mạng: 100 MB Ethernet, Wireless LAN WLAN (IEEE 802.11g) mới hơn
 • Cấu hình yêu cầu cho LG SmartShare
  • CPU
   suy nghi tối thiểu: Intel Pentium4 2.0G uper / AMD Sempron 2000 uper
   xuất spec: Intel Pentium Dual Core uper / AMD Sempron 64x2 uper
  • RAM
   thông số tối thiểu: 1GB uper xuất spec: 2GB uper- VGA
   tối thiểu spec: 64MB bộ nhớ, độ phân giải 1024 * 768 uper, card video 16bit uper
   xuất spec: Bộ nhớ 128MB, Nghị quyết 1024 * 768 uper, video card 16bit uper
  • HDD: 200MB uper
  • Hệ điều hành: Windows XP (Service pack 2 uper), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Windows Media Player: 11.0.5721.5280 uper
  • Mạng: 100MB Ethernet, Wireless Lan WLAN (IEEE 802.11g) uper