Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao không xem được phim 3D trên PC hoặc laptop thông qua cổng HDMI

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Thao tác phát lại 3D
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/05/2012

Xem phim 3D trên PC hoặc Laptop

Yêu cầu:  PC hoặc Laptop có cổng HDMI

Cài đặt  hiển thị và độ phân giải trên máy tính như sau:

Bước 1 : Bấm chuột phải trên màn hình Desktop Chọn> Graphics properties...>

 

 

Bước  2 : Chọn > Display > General Setting > Display > Digital television LG TV >Resolution >
1920X1080 >
Apply > OK

 

 

Bước 3:  Chọn > Multiple Displays > Operating  Mode > Single Display>

                           Primary Display > Digital Television LG TVApply > ok

 

 

 Sau đó mở file 3D  chọn full màn hình và chọn chế độ 3D trên TV

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500