Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV mới mua (dòng sản phẩm 2014) nhưng không xem được video trên Internet

  • Ứng dụng
  • Cài đặt ứng dụng trên App Store
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/24/2014

Khách hàng tôi đã mua một TV mới(dòng sản phẩm 2014) nhưng không xem được video trên  Internet

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500