Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt hình ảnh

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2014

 

Cài đặt hình ảnh (Smart)

 

 

Smart  > Settings .> Picture > Picture Mode> Backlight/Contrast/Brightness/Sharpness/Color/Tint

/Color Temp.

 

Lựa chọn Picture Mode.

 

 

Backlight 

  - Điều chỉn sáng tối của màn hình LCD

Tương phản

  - Điều chỉnh sự khác nhau giữa sáng và tối của màn hình.

 

Brightness

  - Điều chỉnh độ sáng tối màn hình.

 

Sharpness

  - Điều chỉnh độ sắc nét viền giứa sáng và tối.

 

Color

  -Điều chỉnh màu sắc trên màn hinh.

 

Tint

  - Điều chỉnh màu đỏ xanh .

 

Color Temperature

  - Điều chỉnh tông màu nóng hay lạnh.

 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500