Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

KIểm tra thông tin chương trình (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

 

KIểm tra thông tin chương trình (Smart)

 

 

Thông tin chương trình hiện tại được hiển thị.

 

1. Di chuyển con trỏ đến phía trên của màn hình.
2. Nhấp chuột vào các biểu ngữ kênh kích hoạt.
3. Kiểm tra thông tin chương trình ở phía dưới.

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500