Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt hình ảnh tiết kiệm năng lượng_Energy Saving (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

Cài đặt hình ảnh tiết kiệm năng lượng_Energy Saving (Smart)

 

 

Smart  > Settings > Picture > Energy Saving

 

Có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.

Off ( Tắt)

 - Vô hiệu hóa chế độ tiết kiệm năng lượng ..

 

Minimum / Median / Maximum

 

- Giảm độ sáng của màn hình để tiết kiệm năng lượng.

 

Screen Off  ( màn  hình tắt)

- Chỉ màn hình sẽ được tắt. Nhấn một nút trên điều khiển từ xa sẽ bật màn hình một lần nữa.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500