Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Huớng dẫn kết nối AV, component

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/10/2014

[Huớng dẫn kết nối AV, component

trong trường hợp nếu kết nối sai tín hiệu giữa composit và component sẽ hiển thị hình ảnh đen trắng. xem thông tin bên dưới

 

 

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500