Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn gỡ bỏ & đăng ký điều khiển Magic khỏi TV

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/15/2014

Đang sử dụng mà điều khiển Magic mà không dùng được nữa bạn có thể làm như sau:

 

1>   Gỡ bỏ đăng ký

2>   Sau đó đăng ký lại

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500