Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

LG Store và biểu tượng đăng nhập biến mất khỏi màn hình

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/09/2015

Tôi có thể làm khi LG Store và biểu tượng đăng nhập  biến mất khỏi màn hình?

symptom Triệu chứng

           ■LG Store đăng nhập biểu tượng màn hình đột nhiên biến mất.         Loggin Icon Diappeared

 

cause Nguên nhân

          ■ Nếu cài đặt quốc gia trên TV thông minh là tự động thay vì bằng tay, người khác sẽ tự động được chọn (Từ các thiết lập trước đó).
              Khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ internet, địa chỉ IP cũng thay đổi, làm cho LG Store ( LG Apps)

              các biểu tượng đăng nhập để biến mất khỏi màn hình Home.

              (Nền tảng ứng dụng: Tất cả các nền tảng TV LG Smart)

how to fix Cách giải quyết

          ■ Nếu thiết lập đất nước của bạn là tự động, thay đổi nó bằng tay và chọn quốc gia cho phù hợp.

Smart TV Country Settings

              - [Y2011 Models] Set up → Network Smart TV Settings Country settings Manual Select country
          - [Y2012 Models] Settings
Option Smart TV Settings Manual Select country
          - [Y2013 Models] Settings
Option Service Country Settings Manual Select country
          - [Y2014~2015 (
webOS) Models] Select Settings icon  General Location LG Service Country Select country

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500