Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

"Loading 'hoặc' Chuẩn bị Dịch vụ 'xuất hiện trên truyền hình trong khi khởi tạo?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/13/2015

"Loading 'hoặc' Chuẩn bị Dịch vụ 'xuất hiện trên truyền hình trong khi khởi tạo?

Symptom Biểu hiện

             1. Dòng tin nhắn trên tivi trong quá trình khởi tạo.

 

 

cause Nguyên nhân

             1. dòng tin nhắn như Loading or Preparing Service được nhìn thấy khi CPU and H/W kích hoạt, network settings, and SDP communication

                   Loading message       preparing service message

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500