Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn đã sử dụng Tag On cho điện thoại thông minh để kết nối với TV?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Bạn đã sử dụng Tag On cho điện thoại thông minh để kết nối với TV?

 

 

 

 

symptom Hiện tượng

             1. Làm thế nào sử dụng Tag On để kết nối với điện thoại thông minh với TV.

 

 

 

 

What is tagon Tag On là gì?

 

           1.Tính năng này được sử dụng cho điện thoại thông minh để chuyển đổi dữ liệu theo yêu cầu chia sẻ giữa điện thoại thông minh và TV thông minh

                  Đơn giản bằng  NFC-của Điện thoại thông minh ‘Tag on sticker’.

 

              2.Để sử dụng  Tag On , điện thoại và tivi được kết nối giống như mạng Wifi hoặc  Miracast™/Intel® WiDi

 

 

 

 

How to set tagon Cách cài đặt Tag on

             1. Bật  NFC (Near Field Communication) và [Write, read and Write/receive P2P].

            

             2. đặt gần nhau và tải  LG TV Tag On app và LG TV Remote app.

 

             3. Khi đặt gần Tag On trên tivi 1 lần nữa, xuất hiện số truy cập trên tivi vào số đó trên điện thoại.

 

            * 1) NFC là gì (Near Field Communication)?

                  đó là kiểu  RFID  và sóng ngắn công nghệ không dây truyền đổi dữ liệu khoảng cách 10cm.
                   (between smartphones and other devices),  typically within a distance of 10cm.

 

                                   Tag on use

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500