Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] Use Voice Recognition

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

[LG webOS TV] Sử dụng nhận dạng giọng nói

 

function Nhận dạng giọng nói là gì?

 

           Tiếng nói  cho phép bạn tìm kiếm các chương trình và nội dung và chạy một loạt các tính năng của LG webOS TV bằng cách sử dụng giọng nói của bạn.

 

how to use Làm thế nào để sử dụng giọng nói Mate

             1. Nhấnvoice mate trên điều khiển Magic Remote.

             2. Hãy nói những hoạt động mà bạn muốn khi các cửa sổ hiển thị thông tin Mate thoại được mở ở góc dưới bên phải của màn hình TV như hình dưới đây.các văn bản bạn nói được hiển thị và chạy trong voice mate

                 voice

                 voice matepoint

 

             3. Khi các hoạt động hoàn tất, một danh sách các kết quả sẽ xuất hiện như hình dưới đây. Chọn kết quả bạn muốn hoặc tìm kiếm lại nhấn mic trên điều khiển.

 

                 voice

 

             ● Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số quốc gia.
            ● Bạn phải thiết lập Recognition Ngôn ngữ Tiếng nói cho đất nước được lựa chọn để sử dụng giọng nói Mate.

             Tính năng sẵn có sử dụng Voice Mate
             Bạn có thể truy cập các tính năng truyền hình khác nhau sử dụng Voice Mate.

              Xem tivi

                Cấu hình

               Thiết bị chuyển mạch tín hiệu đầu vào cho các thiết bị TV liên kết hoặc cấu hình TV.
Ví dụ, "HDMI1" / "Picture Settings" / "Cài đặt âm thanh" / "Sleep Timer"

               Phím tắt

               Enables the apps installed on TV.

               E.g., "TV Guide" / "Programme Info" / "YouTube" / "Device Connector"

 

               tìm kiếm chương chình

               [Chỉ có ở một số quốc gia.]

               

              Tìm kiếm video

              [Chỉ có ở một số quốc gia.]

               

               Tìm kiếm thông tin

              Chỉ có ở một số quốc gia.]      

              

                ●

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500