Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tiếng không ổn định khi xem truyền hình số?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/02/2015

Tiếng không ổn định khi xem  truyền hình số?

 

 

 

 

 

Symptom Hiện tượng

            1. Tiếng từ tivi của tôi lúc có lúc mất.

 

 

 

 

Cause Nbuyên nhân

             1. Nếu hiện tượng xảy ra ở 1 số kênh có thể từ việc chuyển tín hiệu từ đài truyền hình.

 

 

 

 

 

How to fix Các giải quyết

              1. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền hình  hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500