Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bị mất một số kênh ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Không tìm thấy các kênh
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Hiện tượng:

Các khách hàng ở Đà Nẵng và khu vực Bắc Quảng Nam bị mất các kênh VTV6, VTV Đà Nẵng,

DRT1 khi kết nối tivi với ăng ten thường.

Nguyên nhân:

Từ ngày 1/7/2015, Tại  Đà Nẵng và phía Bắc Quảng Nam sẽ cắt sóng analog 3 kênh VTV6,

VTV Đà Nẵng, DRT1.

Các kênh còn lại như VTV3, VTV9, VTV1, VTV2, DRT2, VTC1, VTC9

 sẽ cắt sóng vào ngày 30/9/2015.

Vì vậy các khách hàng thuộc khu vực này sẽ bị mất các kênh đó ở hệ analog.

Cách khắc phục:

Khách hàng sử dụng tivi có tích hợp đầu thu KTS DVB- T2 để thu sóng KTS hoặc

gọi bên Đài truyền hình để lắp đặt dịch vụ Truyền hình cáp hoặc đầu thu KTS của

Đài truyền hình.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500