Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt USB Cloning

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Yêu cầu:

Bạn đang cần cài đặt một loạt tivi nhưng không có thời gian để cài cho từng chiếc một.

Cách khắc phục:

Khi cần cài đặt thông số như dò kênh, hình ảnh, âm thanh... cho rất nhiều tivi mà không cần thiết

phải đi cài từng chiếc tivi, bạn sẽ cài đặt USB Cloning.

Chỉ cần cài đặt thông số trên một chiếc tivi, sau đó copy toàn bộ nội dung đã cài vào USB,

mang USB gắn sang tivi khác, tất cả mọi cài đặt đã cài ở tivi đầu tiên sẽ được thiết lập đúng như

vậy cho tivi tiếp theo.

Áp dụng cho các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp sử dụng nhiều tivi.

Cách cài xem file đính kèm.


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500