Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] Cách vào ký tự bằng lời nói ?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/14/2015
Cách vào ký tự bằn lời nói [LG webOS TV] ?

 

how to use Cách vào ký tự nhanh

              Bạn có thể sử dụng các chức năng Speech to Text để nhập các từ trong hộp văn bản.

              Nếu bạn nhấn nút  magic remote  khi bàn phím màn hình được hiển thị trên TV của bạn, bạn có thể nhập văn bản bằng giọng nói của bạn.

 
              1. Di chuyển con trỏ từ xa Magic trong hộp văn bản để mở bàn phím ảo.
 
                  magic remote
 
 

              2. Nhấnmic trên bàn phím DK từ xa magic.

 

              3. Khi lời nói thành ký tự cửa sổ hiển thị thông tin xuất hiện như hình dưới đây, nói rõ ràng và chậm lệnh.                  speech to text setting

 

                  mic pointmic point

 

 

              4. Khi Speech to Text được hoàn tất, một danh sách các Speech to Text kết quả sẽ xuất hiện như hình dưới đây. Nếu bạn không nhận được kết quả mong muốn, Nhấn RETRY một lần nữa. Chọn một kết quả và sẽ được hiển thị trên hộp văn bản.

                  result

 

 

              Thận trọng khi nhập văn bản bằng lời nói

              Kiểm tra kết nối mạng trước khi sử dụng các chức năng lời nói sang văn bản.

              ngôn ngữ lời nói có thể được thay đổi trong home   settings    advanced setting  General Language     Voice Recognition Language.

                 hoặc nhấn nút colorkey của điều khiển từ xa khi lời nói sang văn bản cửa sổ hiển thị thông tin xuất hiện.

                 Nhận dạng ngôn ngữ có thể thay đổi tạm thời

              Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng này để đồng ý để nói lên điều kiện công nhận.

              lời nói đến văn bản có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của người sử dụng (tiếng nói, phát âm, ngữ điệu và tốc độ) và môi trường (tiếng ồn âm lượng của TV).

              Để cải thiện tính chính xác của lời nói sang văn bản, bạn phải nói rõ ràng và lớn tiếng khoảng 10 cm từ DK Magic tới microphone .

              Nhận dạng giọng nói không có sẵn trong bất kỳ trường nhập khẩu và thanh địa chỉ của trình duyệt Web của bạn (không bao gồm tìm kiếm chung).

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500