Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Dòng model Tivi LB56, LB55 không ghi chương trình được

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

   Hiện tượng:

 

 *  Tivi dòng model LB56,LB55 không ghi chương trình được, nhấn nút REC trên điều

   không có tác dụng.

 

   Nguyên nhân :

 

* Chưa gắn ổ cứng ngoài cho tivi vì dòng model LB56, LB55 muốn ghi chương trình

  yêu cầu bắt buộc phải gắn bộ nhớ ngoài.

* Dung lượng bộ nhớ quá thấp hoặc quá cao

* Bộ nhớ ngoài lỗi

* Không định dạng lại ổ cứng

* Chưa bật chế độ Live Playback

 

   Giải pháp:

 

 

* Gắn ổ cứng vào cho tivi trước khi thực hiện ghi chương trình

* Ổ cứng có dung lượng từ 40GB đến 2TB

* Định dạng lại ổ cứng là NTFS

* Thử gắn ổ cứng sang thiết bị khác xem có nhận không.

* Đặt chế độ Live Playback thành Bật.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500