Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách vào phần cài đặt 3D tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Muốn cài đặt 3D trên tivi Web OS 2.0 thì vào mục nào?

 

    Cách làm:

 

*  B1: Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) >> vào biểu tượng bánh răng cài đặt

 

 

* B2:  Vào mục cài đặt nâng cao

 

 

 

* B3:   Vào mục hình ảnh

 

 

* B4:  Vào mục cài đặt 3D

 

 

B5: Chọn 3D là Bật và hiệu chỉnh theo ý muốn

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500