Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách xóa ứng dụng tải về tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Làm thế nào để xóa bỏ ứng dụng đã tải về tivi Web OS?

 

  Trả lời:

 

* Các ứng dụng tải về bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ . Bạn tham khảo cách làm dưới đây

 

   Cách làm:

 

* B1: Đầu tiên sẽ trỏ con trỏ chuột vào ứng dụng .( Lưu ý ko nhấn OK). Trên đầu ứng dụng

  sẽ hiện ra một mũi tên màu trắng.

 

 

* B2:  Kích vào mũi tên và nhấn OK, sẽ hiển thị lên hình đầu lâu và dấu X

 

 

B3:  Chọn vào dấu X nhấn OK

 

 

 

Lưu ý: Chỉ xóa được ứng dụng tải về, các ứng dụng mặc định của tivi không xóa được.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500