Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng My Channels/Programmes

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

Cách sử dụng My Channels/Programmes [LG webOS TV]

how to use Cách sử dụng My Channels/Programmes

            Nếu bạn thêm kênh / chương trình Home, bạn có thể di chuyển để có thêm các kênh truyền hình trực tiếp các chương trình / sử dụng Home.

            Để thêm các kênh TV / chương trình đang phát

            1. Chuyển sang kênh / chương trình mà bạn muốn từ Live TV đăng ký tại Home.

 

 

            image

            2. Nhấnhome nút trên điều khiển từ xa và chọn My Cannels/Programmes 

               ở giữa.

 

 

            image

            3. Nhấn Add để thêm các kênh / chương trình mà bạn đang xem.

 

            image

            ● Nhấn nút / kênh chương trình hoặc nút Wheel (OK) trên điều khiển từ xa
                 để chuyển đổi các kênh / chương trình. Bạn có thể thêm các kênh / chương trình liên tục.

           ● Bạn có thể di chuyển / xóa thêm kênh / chương trình trong cùng một cách mà bạn có thể quản lý
                 các ứng dụng
.

            ● Để truy cập vào một kênh / chương trình từ các ứng dụng khác, chọn bất cứ kênh / chương trình mà đã được
                 thêm vào My Channels / chương trình.

            image

 

            image

            ● Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này, nhấp Off

               tronghome  settings  advanced setting Channels/Programmes My Channels/Programmes

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500