Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[Sử dụng Wifi direct LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/23/2015

Sử dụng Wifi direct LG webOS TV

how to use Sử dụng Wifi direct

            home  settings advanced setting  Network Wi-Fi Direct

 

            image        

 

            image

 

            image

 

            image

 

            Wi-Fi Direct một chức năng cho phép TV của bạn kết nối với một thiết bị Wi-Fi Direct cho phép mà không cần
            kết nối Internet.
với SmartShare, bạn có thể xem các tập tin được lưu trữ trên một thiết bị kết nốithông qua Wi-Fi Direct.

 

            1. Kích hoạt Wi-Fi Direct trên thiết bị bạn muốn kết nối.

            2. Một danh sách các thiết bị có thể kết nối với TV được hiển thị.            3. Select a device to connect.

            4.Nếu các thiết bị mong muốn chấp nhận yêu cầu, Wi-Fi Direct được kết nối.

            5. Chọn video, file nhạc hoặc hình ảnh thông quaSmartShare trên các thiết bị kết nối để chạy trên TV.

            6.Với SmartShare, bạn có thể xem các tập tin được lưu trữ trên một thiết bị kết nối qua Wi-Fi Direct

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500