Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng LG Connect Apps [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/23/2015

 Cách sử dụng LG Connect Apps [LG webOS TV

how to use Cách sử dụng LG Connect Apps

 

            home  settings  advanced setting  Network LG Connect Apps

 

            image

 

            image

 

            image

 

            LG Connect Apps cung cấp các ứng dụng như chia sẻ  hình ảnh chia hoặc điều khiển từ xa trên điện thoại cùng với khả năng truy cập một số tính năng nhất định của TV

 

 

            image

 

           Cài đặt vị trí bên trên LG Connect Apps(ON) để bật. (Off.) để tắt

 

 

 

            image

 

             Nếu bạn muốn ngắt kết nối tất cả các thiết bị từ TV của bạn, nhấp vào Revoke Pairing trên màn hình của bạn.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500