Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] General Settings

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

 Cài đặt chung [LG webOS TV]

function Cài đặt cấu hình ngôn ngữ

            home  settings  advanced setting  General Language

           Bạn có thể chọn ngôn ngữ menu hiển thị trên màn hình và ngôn ngữ âm thanh
             của truyền hình số.

            Danh mục ngôn ngữ

            Bạn có thể chọn một trong các ngôn ngữ trình đơn được hiển thị trên màn hình..

 

            Primary Audio Language / Secondary Audio Language

            Bạn có thể chọn ngôn ngữ bạn muốn khi xem một phát thanh truyền hình kỹ thuật số

             chương trình, trong đó bao gồm nhiều ngôn ngữ âm thanh.

             Đối với chương trình không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, mặc định sẽ được sử dụng

.

            ● Áp dụng cho phát thanh truyền hình kỹ thuật số.
           Voice Recognition Ngôn ngữ
             Chọn ngôn ngữ cho tìm kiếm bằng giọng nói
.

 

            Bàn phím Ngôn ngữ
             Chọn ngôn ngữ để sử dụng bàn phím trên màn hình.

 

function Thiết lập các vị trí

            home settings advanced setting General Location

            Bạn có thể thay đổi các thiết lập vị trí của TV thông minh của bạn.

 

            Cài đặt địa chỉ

           Bạn có thể thiết lập Khu Vực và Thành phố của TV.

 

            Cài đặt đài phát quốc gia

            Bạn có thể thiết lập các quốc gia phát sóng trên truyền hình của bạn. 

 

            LG Services Country

            Nếu bạn không cài  đặt Tự động, bạn có thể chọn quốc gia bằng tay.
             Bạn phải thiết lập quốc gia một cách thủ công khi bạn không kết nối vào mạng.
             Các mục cấu hình khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

 

function Cài đặt Thời gian & ngày

            home settings advanced setting General Time & Date

            Bạn có thể kiểm tra hoặc thay đổi thời gian trong khi xem TV.

            Cài đặt tự động

           Tự động cài đặt thời gian hiển thị trên màn hình TV với thời gian của kỹ thuật số
             phát sóng được gửi bởi các công ty phát thanh truyền hình.

 

            

function Cài đặt thời gian ngủ

            home settings advanced setting General Timers Sleep Timer

            

function Tự động tắt bật tivi

            home settings advanced setting General Timers Timer Power On / Off

           Bạn có thể thiết lập Power On / Off thời gian cho truyền hình.
             lựa chọn
Off nếu bạn không phải đi để đặt hẹn giờ Power On / Off.

            ● Để sử dụng Timer Power On / Hẹn giờ tắt nguồn, thiết lập thời gian một cách chính xác.

 

function Sử dụng ECO Mode

 

            home settings advanced setting General  Eco Mode

            Thiết lập tùy chọn năng lượng để giảm tiêu thụ năng lượng.

            HDD Eco Mode

            Nếu bạn thiết lập các chế độ On, HDD USB kết nối với TV sẽ đi vào
             tiết kiệm năng lượng chế độ khi nó đã được bỏ mặc cho một khoảng thời gian dài.

 

function Điều chỉnh ánh sáng logo

            home settings advanced setting General LG Logo Light (Front of TV)

            Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của logo LG ở phía dưới của TV.
             Chọn Brightness. Bạn có thể thiết lập độ sáng của LG Logo Ánh sáng
             (Mặt trước của TV) khi điện tắt TV để Off / Low / Medium / High.
             Tùy chọn này chỉ có sẵn cho một số mô hình.

 

function Cài đặt báo nguồn

            home settings advanced setting General Standby Light

           Biến ánh sáng chờ trong bảng điều khiển phía trước của TV on / off.
             Tính năng này có sẵn trên chỉ mô hình nhất định.

function Thay đổi TV Mode

 

            home settings advanced setting General Home/Store Mode

 

            Bạn có thể lựa chọn giữa CHỦ MODE và CỬA HÀNG MODE.
             Để sử dụng TV ở nhà, chọn CHỦ MODE.
             CỬA HÀNG PHƯƠNG THỨC chỉ khi truyền hình sẽ được hiển thị trong cửa hàng. Chọn chế độ cửa hàng
             cho các thiết lập tối ưu hóa cho các cửa hàng trưng bày.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500