Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Muốn nâng cấp phần mềm tivi Web OS 2.0 vào mục nào?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

   Câu hỏi:

* Tôi muốn nâng cấp phần mềm tivi Web OS vào mục nào?

   Cách làm:

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home( ) rồi nhấp vào biểu tượng

* B2: Vào mục cài đặt nâng cao

* B3: Vào mục cài đặt chung

* B4: Vào mục giới thiệu về tivi này

* B5: Chọn vào mục Kiểm tra bản cập nhật, nếu có phiên bản mới, tivi sẽ nâng cấp

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500