Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không cài đặt được âm thanh trong menu nhanh của tivi Web OS 2.0

  • Vấn đề - âm thanh
  • Cài đặt âm thanh
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Hiện tượng

 

* Tivi Web OS 2.0 , vào menu nhanh, phần cài đặt âm thanh ( Biểu tượng hình loa)

    không tác dụng

 

 

  Nguyên nhân và cách khắc phục.

 

* Do khách cài đặt mục Chế độ Âm thanh Smart là Bật, khi đó cài đặt âm thanh ở menu nhanh sẽ

không cài đặt được. Chỉ cần chọn lại là Tắt.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500