Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Muốn tìm Hướng dẫn sử dụng của tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2015

  Câu hỏi

 

* Muốn tìm Hướng dẫn sử dụng của tivi Web OS vào mục nào?

 

   Trả lời

 

* Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên tivi.

* Trên điều khiển nhấn nút Home( Hình ngôi nhà) vào mục Hướng dẫn sử dụng như hình

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500