Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách kết nối Tivi Web OS với bàn phím không dây

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/18/2015

 Câu hỏi:

 

* Làm thế nào để kết nối bàn phím không dây với tivi Web OS?

 

   Trả lời:

 

* Tivi Web OS hỗ trợ kết nối bàn phím không dây một cách đơn giản, chỉ cần gắn

thiết bị thu tín hiệu kèm theo của bàn phím vào cổng USB của tivi là được.

 

  Cách làm:

 

* B1: Gắn thiết bị thu tín hiệu kèm theo bàn phím không dây vào cổng USB của tivi

 

 

* B2: Sau khi gắn thiết bị thành công, bạn có thể nhập kí tự tìm kiếm trang web

 

 

 

* Chú ý: Không nhập kí tự để tìm kiếm trong các ứng dụng có sẵn LG như You Tube, Zing TV

Zing MP3......

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500