Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS hình bị lệch, co hình hoặc giãn hình

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Kích thước hình ảnh hoặc tỷ lệ Khung hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/20/2015

  Câu hỏi

* Tivi Web OS hình bị giãn rộng mất hết logo hoặc bị co vào, hoặc lệch hình ?

   Trả lời:

* Tivi bị giãn rộng màn hình, mất logo hoặc bị co vào, lệch hình  là do đặt tỷ lệ màn hình

là thu phóng .Có thể thu nhỏ màn hình hoặc phóng giãn rộng màn hình ra.

Chỉ cần đặt lại chế độ 16:9 là được.

  Cách làm

* B1 : Nhấn nút Home( hình ngôi nhà) trên điều khiển, vào biểu tượng bánh răng cài đặt

> vào mục Hình ảnh> chọn vào Tỷ lệ khung hình.

 

* B2: Chọn lại tỷ lệ khung hình là 16:9. Màn hình đã hiển thị bình thường.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500