Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Mật khẩu wifi của tivi có tính năng Soft AP là gì?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/26/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi đang sử dụng tivi LB582T, có tính năng Soft AP, tivi trở thành modem phát Wifi,

vậy mật khẩu mặc định của wifi tivi phát ra là gì?

 

  Trả lời:

 

* Mật khẩu mặc định của wifi tivi phát ra là : LG123456. Bạn cũng có thể thay đổi mật

khẩu mặc định bằng các kí tự Tiếng Anh và chữ số tùy ý với độ dài từ 8 đến 64 kí tự.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500