Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi đang xem tự tắt hình, sau đó bật lại vẫn chạy bình thường

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Không có tín hiệu / màn hình đen / Không hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2015

  Hiện tượng:

 

*  Tivi đang xem thì tự nhiên tắt hình, sau đó bật lại thì tivi chạy bình thường, không bị tắt nữa.

 

  Nguyên nhân

 

* Nếu như tivi đang xem mà chỉ tự tắt một lần như vậy, bật lên tivi lại chạy bình thường mà

không tắt nữa, có thể do bạn cài đặt chế độ nghỉ cho tivi. Bạn có thể đặt thời gian nghỉ cho tivi

từ 10 phút đến 240 phút. Sau khi tivi đếm lùi thời gian và tắt tivi theo cài đặt thời gian của bạn

thì Chế độ nghỉ sẽ trở lại mặc định là Tắt. Vì thế tivi sẽ không bị tự tắt tiếp theo nữa.

 

  Cách cài đặt:

 

Đối với tivi thường:

 

* Trên điều khiển nhấn nút Setting> Thời gian > Thời gian nghỉ>

Chọn Tắt hoặc thời gian nghỉ tùy thích.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500