Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi đang gắn tai nghe, nhưng tôi muốn nghe loa TV làm thế nào.

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi đang gắn tai nghe cho tivi thường không phải smart, nhưng tôi không muốn

rút ra rút vào nhiều lần, vậy khi đang gắn tai nghe mà muốn nghe loa TV thì làm

thế nào?

 

  Trả lời:

 

* Khi bạn đang gắn tai nghe vào tivi, bạn muốn nghe loa TV, bạn chỉ cần vào

cài đặt âm thanh, chọn lại là Loa TV là được.

 

  Cách làm:

 

* Trên điều khiển bạn nhấn nút Setting > Âm thanh> Âm thanh ra > Loa TV.

Nếu muốn phát tiếng qua tai nghe, thì lại chọn lại vào mục Tai nghe.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500