Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sửa chương trình tivi Web OS 2.0 mới nhất 9/2015

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/24/2015

 Câu hỏi:

 

* Tôi có thể chỉnh sửa chương trình tivi từ kênh 800  trở lên thành kênh 1 không, tôi đang dùng

   Tivi Web OS 2.0.

 

  Trả lời:

 

*  Trước đây tivi không chỉnh sửa được chương trình từ kênh 800 xuống kênh 1. Nhưng phiên bản phần

mềm mới nhất 03.03.55 đã cải thiện được tình trạng này.

 

 

  Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home   > vào biểu tượng bánh răng  > vào mục cài đặt

nâng cao > vào mục Kênh > Trình quản lý kênh.

 

 

B2: Vào biểu tượng hai mũi tên lên xuống ( Di chuyển )

 

 

* B3:  Tích vào kênh cần chọn, nhấn OK, ví dụ kênh MOV đang ở kênh 807, muốn chuyển về kênh 1

 

 

B4: Tích vào kênh DTV 1 và nhấn OK

 

 

* B5: Nhấn vào hình mũi tên giữa 2 cột ( Di chuyển)

 

 

B6: Tiếp tục chọn vào chữ Di chuyển> nhấn OK

 

 

B7: Vậy là kênh MOV từ kênh 807 đã di chuyển về kênh 1

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500