Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS 2.0 có thể vừa đọc báo trên trình duyệt, vừa xem tivi không?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/31/2016


symptom Câu hỏi:


Tivi Web OS 2.0 có thể vừa đọc báo trên trình duyệt, vừa xem tivi không?

         

         

cause Trả lời:


Tivi Web OS 2.0 khi nâng cấp lên phiên bản phần mềm từ Web OS 2.2 trở lên có thể

vừa đọc báo trên trình duyệt, vừa xem tivi được.

       

       

how to fix Cách cài đặt:


Trên điều khiển nhấn vào nút Home > vào Trình duyệt> mở trang web muốn xem> nhấn

vào biểu tượng hình tivi bên góc trên bên phải tivi.Màn hình tivi sẽ thu nhỏ ở góc của tiviMuốn tắt bỏ màn hình tivi, đưa con trỏ chuột chỉ vào màn hình tivi , sẽ xuất hiện

dấu X, chon vào đó nhấn OK.


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500