Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Tại sao TV không kết nối được internet (Mạng)

Xử lý sự cố

Sự cố kết nối Internet (Mạng)


symptom Có những dấu X xuất hiện khi kết nối mạng


         

         

cause Nguyên nhân


Có thể do TV chưa kết nối được với bô định tuyến hoặc  modem

       


       

how to fix Cách Khắc phục

         

Bước 1:  Kiểm tra kết nối giữa TV với bộ định tuyến


Buớc 2 :

Tắt và bật nguồn theo thứ tự sau đây;
1. Modem cáp và chờ modem cáp khởi động lại.
2. Router (Bộ định tuyến)và chờ  Bộ định tuyến khởi động lại.
3. TV.
Nếu bạn đang sử dụng kết nối không dây, hãy thay đổi SSID (Tên mạng) và kênh không dây của AP (Bộ định tuyến).

Nếu bạn đang sử dụng IP tĩnh, nhập IP trực tiếp.

Nếu không được có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet.
*Câu hỏi bắt buộc