Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn giải thích TV OLED G6/ E6/ B6 nhìn từ phía bên cạnh thấy hơi cong

  • Khác
  • Khác
  • Sửa chữa
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 12/19/2017


-Hiện tượng

      Nhìn từ cạnh bên thấy b cong

 - Nội dung cần hỏi lại

      Nhìn từ bên trái hoặc bên phải bên trên thấy cong ?


     Nguyên nhân

Một trong những ưu điểm của TV Oled thiết kế cực mỏng cùng với không cần đèn chiếu

phía sau không có tinh thể lỏng bên trong tấm LCD,


Do cấu trúc mỏng , xuất hiện hiện tượng hơi bị cong trên bề mặt của TV

 Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi.

Hiện tượng này hiện tượng co dãn tự nhiên của tất cả mọi  vật trong tự nhiên .

Hiện tượng này không làm ảnh hưởng đến hiệu xuất của  việc xem TV 
File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500