Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Điện thoại E400 không kết nối USB qua máy tính, PC không sạc được bằng cổng USB

  • Phương tiện chuyển tập tin và File
  • Sao chép tài liệu vào/từ MAC
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/11/2012

Điện thoại E400 không kết nối USB qua máy tính, PC không sạc được bằng cổng USB

Khái niệm

Nó là một đặc điểm để khách hàng có thể thấy và lựa chọn tất cả các tính năng khả dụng khi kết nối USB (điều này rất thuận

 tiện cho khách hàng).

 

Vấn đề

 

Yêu cầu các chức năng, bộ lưu trữ USB / Đồng bộ với máy tính (PC SYNC) phải khả dụng.

 

Khắc phục

1. Chọn các chức năng trên cửa sổ hiện ra để cài đặt các tính năng kết nối USB và giải thích các

 tính năng này.

2. Khi cửa sổ thông báo không tự động hiển thị, điều đó có nghĩa là đã chọn chức năng “không hiển thị cửa sổ này ở lần

kết nối sau – Ask no more / Dont ask again”. Lúc này cửa sổ thông báo sẽ hiển thị trên thanh tab (Xem hình dưới).

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500