Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng chức năng đa ghép nối (Multi-connection) tai nghe Bluetooth HBS-730

  • Bluetooth
  • Không ghép nối Bluetooth
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/10/2014

Hướng dẫn sử dụng chức năng đa ghép nối (Multi-connection) tai nghe Bluetooth HBS-730

(Ghép nối 2 điện thoại cùng một tai nghe Bluetooth HBS-730)

 

                                               Nút nguồn

Kết nối

Bước 1 - Tắt tai nghe.  
Bước 2 - Khi tắt nguồn,
nhấn nút gọi chuyển công tắc điện đến vị trí "ON" cùng một lúc (đồng thời) trong vòng 2 giây để vào

chế độ ghép nối bằng tay.
bước 3 - Bây giờ, ghép và kết nối tai nghe với thiết bị cầm tay khác của bạn hỗ trợ Bluetooth (đây sẽ là chiếc điện thoại chính của bạn)..
Bước 4 - Sau khi chiếc điện thoại này được ghép nối và kết nối, quay trở lại và kết nối các thiết bị cầm tay ban đầu kết hợp với tai nghe.

 Điều này bây giờ sẽ là chiếc điện thoại thứ hai của bạn.

* Chú ý: Khi HBS-730 được kết nối với hai điện thoại di động cùng một lúc (đa điểm), chức năng nghe gọi làm việc chính ở tai nghe.
* Chú ý: Trong trường hợp không kết nối với điện thoại chính thì dễ dàng
thông qua chế độ Ghép, HBS-730 sẽ chuyển sang chế

độ ghép nối.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500