Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Event Pocket là gì? (Calendar)

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

Function Function

 

            1. Sử dụng Event túi để dễ dàng thêm các sự kiện trên lịch bằng cách kéo hình ảnh, văn bản, bản ghi nhớ, nhiệm vụ và địa điểm.

             2. Kế hoạch Schedule cũng giúp bạn lưu dữ liệu Facebook và địa điểm.
 

 

       How to use

                 add image and facebook

 

                 Location and to do list

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500