Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

G3] Làm thế nào tôi có thể thiết lập tài khoản Google của mình?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/29/2015

G3] Làm thế nào tôi có thể thiết lập tài khoản Google của mình?

 

 

image What is Google account?

 

           Khi bạn lần đầu tiên bật điện thoại của bạn, bạn có cơ hội để kích hoạt mạng, để đăng nhập vào của bạn

             Tài khoản Google và chọn cách bạn muốn sử dụng các dịch vụ của Google.


image To set up your Google account


      • Đăng nhập vào Tài khoản Google từ màn hình thiết lập nhắc nhở.
                HOẶC LÀ
             • Tập>> Apps tab> chọn một ứng dụng của Google như Gmail> GOT IT> chọn Thêm một địa chỉ email để tạo tài khoản mới hoặc thêm vào tài khoản của bạn. Một khi bạn đã thiết lập tài khoản Google của bạn trên điện thoại của bạn, điện thoại của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn trên web.
                Danh Bạ, tin nhắn Gmail, các sự kiện lịch của bạn và các thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên Web được đồng bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều này sẽ phụ thuộc vào các thiết lập đồng bộ hóa của bạn.) Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail ™ và tận dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại của bạn.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500