Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi bị mất điện thoại của tôi. Tôi có thể xóa dữ liệu lưu?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

   

 

 

image What is McAfee Mobile Security?

 

            Sử dụng McAfee Mobile Security để bảo vệ điện thoại, dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn và giữ nó an toàn từ các mã độc hại khi điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp.

            Với McAfee Mobile Security, bạn có thể làm như sau:


                Tìm kiếm và ngăn chặn mã độc hại

                 Theo dõi điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp

                 Sao lưu dữ liệu để tránh mất dữ liệu

                 Xóa dữ liệu trên điện thoại từ xa hoặc về mặc định nhà máy cài đặt

                 Ngăn chặn người ăn cắp điện thoại của bạn từ vỡ điện thoại của bạn

 

             Bảo mật điện thoại

             Điện thoại sẽ được tìm kiếm để bảo vệ nó khỏi các mối đe dọa tại mọi thời điểm.

 

             Tìm điện thoại của bạn

             Khi bạn bị mất điện thoại của bạn, hãy để lge.mcafeemobilesecurity.com trên máy tính để tìm hoặc khóa điện thoại của bạn hoặc xóa dữ liệu.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500