Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để mở bộ làm đá tự động?

  • Vấn đề: Hộc, khay chỗ lấy đá / nước
  • Không lấy được đá
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/10/2015

Làm thế nào để mở bộ làm đá  tự động?

 

Symptom Hiện tượng
   

         1. Đá không được làm từ bộ làm đá tự động.

 

Reason Lý do

 

         1. Khi lấy ra và bỏ vào, nước không vào khay làm đá, đá làm rồi đóng cục không ra được..

 

How to fix Hướng xử lý

        

         1. Cung cấp nước 2/3 khay và kiểm tra 

 

 

1. Tháo khay cánh cửa                2. Mở nắp đậy                       3. lấy khay đá ra

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 ☞ Một số model có thể khác nhau

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500