Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ có mùi gas?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

 

Tủ có mùi gas?

 

Symptom Hiện tượng               

             1. Máy nén chạy nhưng tủ không lạnh

Reason Nguyên nhân

 

                 1. Nếu gas bị rò, tủ lạnh không thể sử dụng tiếp trong vài ngày hoặc làm đông       

How to fix Xử lý    

            1.  Nếu tủ lạnh tốt, có thể không thấy mùi gas

            2. Mùi gas xuất hiện sau khi bị rò gas, cần kiểm tra gas khi rò và gọi ngay bảo hành LG.

    

           

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500