Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nhiệt độ bên trong tủ kém lạnh, tôi làm thế nào?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Nhiệt độ bên trong tủ kém lạnh, tôi làm thế nào?

 

symptom Hiện tượng

            ■ Kém lạnh  

potential cause Nguyên nhân

             Thực phẩm ngăn đông và lạnh kém lạnh do bị bít các cửa gió.

 

how to fix Xử lý

 

1. Đặt thực phẩm khoảng 60% không gian tủ

2. Sắp xếp thực phẩm tránh cửa gió.

3. Điện năng tăng 3.6% khi thực phẩm tăng  10%.

air vent location

              <Vị trí cửa gió>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500