Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lắp ngăn chứa rau như thế nào

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Cách làm

1) French Door Model (Tháo)
-. Tháo giá (tấm kính) và ngăn để rau trong tủ lạnh.
-. Để tháo tấm kính trên ngăn chứa rau, đặt tay phía dưới và nhất lên
-. Giữ bằng một tay, tay kia nhấc tấm kính ra 

-. Nâng toàn bộ ngăn chứa rau ra 
-. Kéo ngăn chứa rau một chút, sau đó nâng một bên lên và kéo ra 

2) S x S DIOS model (Tháo/lắp)
-. Giữ cửa tủ mở rộng 
-. Giữ tay cầm và kéo.
-. Nếu bị tắc, nâng nhẹ và kéo


Làm ngược lại khi lắp vào

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500