Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Nước rơi hoặc bị rơi ra ngoài cốc khi lấy nước?

  • Vấn đề: Hộc, khay chỗ lấy đá / nước
  • Không điều khiển được
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Nước rơi hoặc bị rơi ra ngoài cốc khi lấy nước?

 

 

Nguyên nhân:

 

Nước có thể rơi ra ngoài do chúng ta đưa vào lấy nước và lấy ra quá sớm làm nước cấp đóng lại chưa kịp.

Cốc lấy nước quá nhỏ làm nước rơi ra ngoài.

 

Giải pháp

 

Khi lấy nước đợi một lúc khi nào nước cấp đủ và dừng lại.

Dùng cốc đường kính tối thiểu (68mm)  để nước không rơi ra ngoài.

 

 

Cách lấy nước như hình trên.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500