Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh _ Tủ lạnh phát ra tiếng kêu ồn khi vận hành.

  • Tiếng ồn
  • Tiếng rít
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Tủ lạnh phát ra tiếng kêu lớn khi vận hành. 

 

 

Lý do

 

Chúng ta có thể nghe tiếng kêu khi tủ vận hành như cọ motor quạt, kêu từ máy nén của tủ.

 

Giải quyết như thế nào?

 

Tiếng kêu của motor quạt vận hành hoặc máy nén hoạt động kêu. Âm thanh đó là bình thường.

Tiếng kêu lớn hơn, khác lạ nên goi bảo hành đến sửa chữa.

 

 

Tiếng kêu do quạt hoạt động hoặc cọ thành quạt với cánh quạt..

  - Kêu do máy nén hoạt động. Máy nén lieaner hoạt động mà chúng ta kéo tủ ra làm kêu quá to. 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500