Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Việc làm đá tự động của tủ lạnh SxS?

  • Vấn đề về : làm đá
  • Khay không trở về vị trí vuông góc
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Việc làm đá tự động của tủ lạnh SxS ?

 

Lý Do

 

Khi sản phẩm mới lắp đặt, nếu chúng ta không mở bộ làm đá tự động.

Tủ sẽ không làm đá tự động được.

 

Sửa chữa như thế nào?

 

Sau khi lắp đặt, tủ mất 24 giờ hoặc 1 ngày để làm lạnh thực phẩm và 72 giờ hoặc 3 ngày để làm đá tự động hoạt động bình thường.

Một lượng đá sẽ được làm và giữ trong bộ phận làm đá tự động, đá được làm đến khi đầy họp và đụng cần của bộ làm đá.

 

Chi tiết hơn


- Đá tự động sẽ được làm 6 hoặc 8 viên tùy model tủ. Một ngày từ 48 đến 60 viên đá

- Khi đá làm đầy hộp làm đá tự động, nó sẽ tự dừng đến khi lấy đá ra, nó sẽ làm thêm cho đầy hộp.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500