Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao rò nước ra sàn?

  • Rò rỉ
  • Từ mặt trước/mặt sau /mặt trên
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

Tại sao rò nước ra sàn?

 

Symptom Hiện tượng

   

             1. Nước rò ra sàn nhà

 

Cause Lý do

   

            1. Lắp đặt kém gây ra rò nước tại kết nối.

            2. Ống nước hỏng, nước rò ra sàn nhà.

            3. Rò nước ngoài ống do độ ẩm quá cao

 

How to fix Xử lý

            

             1. Kiểm tra tình trạng lắp đặt.

             2. Rò nước từ đâu ra.

             3. Nếu ống nước hư hỏng thay ống mới   

            ※ Nếu vẫn hư hỏng vui lòng liên lạc TTBH

            Water line connection  Water line connection  sink

                      Water line connection                                                                    Sink

   

 

 

                                

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500