Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sấy nóng và sấy lạnh khác nhau như thế nào?

  • Hướng dẫn vận hành và Lắp đặt
  • Tùy chọn
  • Hoạt động
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

Sấy nóng và sấy lạnh khác nhau như thế nào?

 

 

function explaination Chức năng

 

         ■ Sấy nóng : Sừ dụng tải sấy nhỏ, thời gian làm khô ngắn.

                                 Nhiệt độ sấy có thể kiểm soát

         

         ■ Sấy lạnh: lồng không nóng, chỉ sử dụng như cao su, nhựa, các vải thun. 

            manual drying

              Cách chọn như bên dưới

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500